Poslednja vest

Politika IMS

Poslovni uspeh, stabilno poslovanje i dajli razvoj MIROCO d.o.o. izgrađuje na kvalitetu i bezbednosti svojih proizvoda i usluga, poštovanju rokova isporuke, partnerskim odnosima prema isporučiocima, nastojeći da u celosti zadovolji...
 

Usluge nadzora

Usluga elektro nadzora jake i slabe struje,niskog i srednjeg napona do 35kV sastoji se u kontroli izvođenja elektro radova u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekta, u cilju da se blagovremeno obezbedi tehnički prijem objekta, kao i da pri eksploataciji objekta postoji minimalna potreba za naknadnim servisnim i garantnim intervencijama.

 
Pretraga
 
 
 
 
Novosti
Ako želite da se prijavite na našu mailing listu kliknite ovde