Poslednja vest

Politika QMS

Preuzmite: POLITIKA KVALITETA Dana 30.08.2018. „Miroco“ doo, Kragujevac je zavrsilo prilagođavanja svog sistema menadzmenta kvaliteta sa zahtevima nove verzije standarda ISO 9001:2015 i izdat mu je sertifikat br 16008...
 

Usluge nadzora

Usluga elektro nadzora jake i slabe struje,niskog i srednjeg napona do 35kV sastoji se u kontroli izvođenja elektro radova u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekta, u cilju da se blagovremeno obezbedi tehnički prijem objekta, kao i da pri eksploataciji objekta postoji minimalna potreba za naknadnim servisnim i garantnim intervencijama.

 
Pretraga
 
 
 
 
Novosti
Ako želite da se prijavite na našu mailing listu kliknite ovde