Poslednja vest

Politika IMS

Poslovni uspeh, stabilno poslovanje i dajli razvoj MIROCO d.o.o. izgrađuje na kvalitetu i bezbednosti svojih proizvoda i usluga, poštovanju rokova isporuke, partnerskim odnosima prema isporučiocima, nastojeći da u celosti zadovolji...
 

Novosti

Politika IMS

03-07-2015

Poslovni uspeh, stabilno poslovanje i dajli razvoj MIROCO d.o.o. izgrađuje na kvalitetu i bezbednosti svojih proizvoda i usluga, poštovanju rokova isporuke, partnerskim odnosima prema isporučiocima, nastojeći da u celosti zadovolji zahteve i očekivanja kako korisnika tako i zaposlenih i celokupnog okruženja.
Osnovni stavovi Politike kvaliteta ogledaju se u uspostavljanju uzajamno korisnih odnosa sa svim zainteresovanim stranama.

Osnovna opredeljenja MIROCO-a baziraju se na:


• ispunjenju zahteva i očekivanja kupaca i drugih zainteresovanih strana
• sprovođenju obrazovanja, usavršavanja i motivacije zaposlenih
• obezbeđenju da proizvodi kvalitetom, sigurnošću,  rokom isporuke i cenom budu bolji od konkurentskih
• povećanju efektivnosti kompletnog poslovanja preduzeća,
• stalnom unapređenju procesa, proizvoda i usluga, kao i mera prevencije od negativnog uticaja na životnu sredinu i od povreda i ugrožavanja zdravlja
• zadržavanju postojećih i osvajanju novih tržišta
• dosledno poštovanje zakona, standarda i ugovora koji se primenjuju u okviru delatnosti preduzeća
• primeni, održavanju i kontinualnom unapređenju sistema menadž-menta kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Visoka profesionalnost u obavljanju poslova u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008, uspostaviće sklad između interesa naše firme i interesa kupaca i drugih zainteresovanih strana i omogućiti ostvarivanje iskazanih opredeljenja Politike IMS, što je stalan zadatak svih zaposlenih.

Kragujevac, januar 2015. god.

Preuzmite: POLITIKA IMS

Sertifikat SRPS ISO 9001

18-02-2013

Dana 18.02.2013. „Miroco“ doo, Kragujevac je zavrsilo proces usaglasavanja svog sistema menadzmenta kvaliteta sa zahtevima standarda ISO 9001/2008 i izdat mu je sertifikat br 13007 za oblast trgovine na veliko i malo elektro-instalacionog materijala i druge neprehrambene robe. Sertikat je izdat od strane akreditovane organizacije za ispitivanje kvaliteta „KVALITET“ AD Nis.
 

««   «   [1]   2   »   »»
 
Pretraga
 
 
 
 
Novosti
Ako želite da se prijavite na našu mailing listu kliknite ovde