Poslednja vest

Politika IMS

Poslovni uspeh, stabilno poslovanje i dajli razvoj MIROCO d.o.o. izgrađuje na kvalitetu i bezbednosti svojih proizvoda i usluga, poštovanju rokova isporuke, partnerskim odnosima prema isporučiocima, nastojeći da u celosti zadovolji...
 

Sertifikat SRPS ISO 9001

18-02-2013

Dana 18.02.2013. „Miroco“ doo, Kragujevac je zavrsilo proces usaglasavanja svog sistema menadzmenta kvaliteta sa zahtevima standarda ISO 9001/2008 i izdat mu je sertifikat br 13007 za oblast trgovine na veliko i malo elektro-instalacionog materijala i druge neprehrambene robe. Sertikat je izdat od strane akreditovane organizacije za ispitivanje kvaliteta „KVALITET“ AD Nis.
 

 
Pretraga
 
 
 
 
Novosti
Ako želite da se prijavite na našu mailing listu kliknite ovde