Kategorije proizvoda

O nama

Firma “MIROCO D.O.O.” osnovana je u decembru 1990. godine – kao mala porodična firma sa 3 zaposlena.

Delatnost po kojoj smo od nastanka prepoznatljivi našim kupcima duže od 30 godina, jeste trgovina ,  elektro instalacionim materijalom, kablovi i kablovski pribor, led industrijska i dekorativna rasveta, telefonija, alati, interfoni samo su neke od grupa proizvoda koje se nalaze u našem prodajnom programu.

Pored trgovine, jedna od naših delatnosti jeste šemiranje elektro ormana , kompenzacionih postrojenja, postavljanje i povezivanje trafo stanica. Visok kvalitet, pristupačne cene i dostupna konsultantska pomoć naših stručnjaka samo su neke od prednosti ovih proizvoda.

Inženjering, projektovanje, nadzor i izvođenje elektro instalacionih radova su usluge koje naš visokostručni kadar već godinama unazad pruža korisnicima. Alati i merni uređaji renomiranih proizvođača HILTI i KYORITSU osposobljavaju nas za rad sa strujom čiji napon iznosi do 10kV.

Pored već navedenih, u našem uslužnom programu nalazi se i usluga merenja i analize distributivne mreže, napona do 10kV – putem koje se ispituje potrošnja električne energije naših korisnika i analitičkim metodama dolazi do novog, poboljšanog idejnog rešenja, radi uspešnije i ekonomičnije eksploatacije električne energije.

U novije vreme “MIROCO D.O.O” radi na stvaranju tehničke i kadrovske infrastrukture za pružanje elektro usluga iz oblasti izrade kompletnih solarnih elektrana.

Stalno praćenje promena u poslovnom okruženju, praćenje trendova i tendencija, kontinualni trening i obuka naših zaposlenih, kao i pravovremeno obnavljanje i inoviranje mašinsko-tehničkog parka, omogućili su da naš poslovni sistem već 30 godina bude deo dinamične tržišne utakmice, a sve sa projekcijom stvaranja prepoznatljivog globalnog “brenda“ koji podrazumeva „puno toga na jednom mestu“ za konzumente svih profila.

1