Kategorije proizvoda

Sertifikat SRPS ISO 9001

Dana 30.10.2018. ÔÇ×MirocoÔÇť doo, Kragujevac je zavrsilo proces usaglasavanja svog sistema menadzmenta kvaliteta sa zahtevima standarda ISO 9001/2008 i izdat mu je sertifikat br 13007 za oblast trgovine na veliko i malo elektro-instalacionog materijala i druge neprehrambene robe. Sertikat je izdat od strane akreditovane organizacije za ispitivanje kvaliteta ÔÇ×KVALITETÔÇť AD Nis.

1